חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

File Name: חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש.doc

بحث