טל': 04-6565090

טופס הגשת תלונה

עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין מטפלת מדי שנה במאות תלונות על הפרות כללי מנהל תקין שמגיעות מתושבים מודאגים, בודקת את התלונות למול הרשות המקומית ומעדכנת את הפונה בתוצאות הטיפול. בנוסף, העמותה מפעילה מוקד לפניות נבחרי ציבור לסיוע במימוש זכויותיהם. התלונות מטופלות בדיסקרטיות מוחלטת.

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף