טל': 04-6565090

תוכניות ואירועים

העמותה מקיימת תוכניות רב תחומיות, המשלבות עשייה בפן המשפטי, הציבורי והחינוכי. במסגרת התוכניות, אך גם בנפרד מהן, עורכת העמותה מדי תקופה השתלמויות, הדרכות וערבי עיון.

פרויקט לחיזוק הוועדות לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות (2023-2021)

הפרויקט נועד לספק מענה למחדלי הרשויות המקומיות בטיפול בבעיות סביבה באמצעות חיזוק הוועדות לאיכות סביבה ברשויות המקומיות.

כנס המנהל התקין השלישי (2023)

כנס בהשתתפות חוקרים ואנשי ציבור לסיכום תקופה בנושאי המנהל התקין בשלטון המקומי עם מבט אל הבחירות לרשויות המקומיות ההולכות וקרבות.

חיזוק מעמד היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות הערביות

יחד עם שותפותינו מעמותת "איתך מעכי" אנו פועלים לאיוש משרת היועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ולחיזוק מעמדן והעצמתן של היועצות ברשויות הערביות.
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף