טל': 04-6565090

אודות

עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין פועלת מאז שנת 2014 לקידום מנהל תקין וטוהר מידות ברשויות השלטון, ובפרט בשלטון המקומי.

העמותה פעילה בעיקר בזירה המשפטית, והיא יוזמת מדי שנה עשרות הליכים משפטיים לתיקון ליקויים בעבודת הרשויות המקומיות, בשלל תחומים ובהם מכרזים והתקשרויות בלתי-חוקיים, מינויים פגומים והליכים לחיזוק הביקורת ושומרי הסף.

מאז נוסדה, הביאה העמותה לאיוש עשרות תפקידי מפתח בשלטון המקומי שנותרו בלתי מאוישים ולביטול עשרות מינוי קרובים ומקורבים ומועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף. עתירות שהגישה העמותה הביאו לביטול התקשרויות בשווי עשרות מיליוני ₪ שנערכו בניגוד לדין. הליכים משפטיים ננקטו גם בתחום רישוי העסקים, אכיפת חוקי העזר, גביית מיסים, הצהרות הון ופעילות מועצת הרשות המקומית וועדות המועצה. בנוסף, העמותה פועלת לקידום שקיפות בעבודת הרשויות המקומיות ולחיזוק מעמדם של חברי המועצה.

לצד זאת הפעילות המשפטית, העמותה מקיימת הדרכות והשתלמויות לנבחרי ציבור בשלטון המקומי, לפעילים חברתיים ולבני נוער בנושאי מנהל תקין פועלת בתחום ההסברה לקידום המודעות לנזקי השחיתות השלטונית ולעידוד שיח ביקורתי, ומפרסמת מחקרים וניירות, עמדה בנושאים המשיקים לתחומי פעילותה.

העמותה מהווה מזה כעשור כתובת בלעדית לפניות נבחרי ציבור בשלטון המקומי, ומסייעת להם במימוש זכויותיהם ובייצוג ללא עלות בהליכים משפטיים, וכתובת לתלונות מן הציבור בעניין מעשי שחיתות, ליקויים והפרות כללי מנהל תקין תוך שמירה על אנונימיות הפונה בשנת 2022 זכתה העמותה בפרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים על תרומתה בקידום שלטון החוק, ערכי הדמוקרטיה והשמירה על זכויות האדם.

צוות העמותה

עו"ד נדאל חאיק
מנכ"ל ומייסד

עו"ד רימאז ח'טיב

עו"ד מוחמד קדח

עו"ד איתי צורף

עו"ד ירדן ואן ספיר

עו"ד מנאר חוסייני

ג'ואנא מוסלם

מידע ומסמכים

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף