טל': 04-6565090

פרסומים, מדיניות ומחקר

העמותה עמלה על הפקת מדריכים, חוברות וספרים, ועל עריכת מחקרים וגיבוש מסמכי מדיניות וניירות עמדה בתחומי הפעילות שלה – עבודת הרשויות המקומיות ונבחרי הציבור, הממשק בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, מנגנוני בקרה ופיקוח על עבודת הרשויות ועוד.

דו"ח המשקף את מידת השקיפות בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשנת 2023 (ערכה: עו"ד מנאר חוסייני).
מדריך קצר בשיתוף "פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה" המפשט תחומים שונים בדיני הבחירות והתעמולה במטרה להקל על המועמדים, המועמדות, הבוחרים והבוחרות ולסייע להם בפעילותם...
מוניטור השקיפות הוא דו"ח שנתי שמטרתו לעקוב אחר מידת השקיפות כפי שהיא מתבטאת בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל, באמצעות בחינת הממשק המרכזי בין הרשויות לאזרח...
המסמך סוקר את פעילות העמותה במהלך שנת 2022 בנוגע ליישום התקנות ומשקף תמונת מצב ביחס ליישומן ברשויות השונות, והרפלקציה בקרב העיריות וכן בקרב המבקרים והמבקרות...
תמונת מצב, אתגרים והצעות לשינוי על רקע תכנית החומש 550 – מסמך הסוקר את האתגרים המרכזיים עמן מתמודדות הרשויות המקומיות, עיקר הכשלים בעבודתן כפי שאלה...
נייר העמדה מתייחס להצעה להפקיע מאחריות השלטון המקומי מכרזים כמענה אפשרי לפשיעה בחברה הערבית ולקשיים שהיא מעוררת, ומציג מספר דרכי התמודדות חלופיות אפקטיביות יותר (ערך:...
דו"ח המשקף את מידת השקיפות בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשנת 2021 (ערך: עו"ד מוחמד קדח).
דו"ח המשקף את מידת השקיפות בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשנת 2020 (ערך: עו"ד מוחמד קדח).
דו"ח המשקף את מידת השקיפות בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשנת 2019 (ערך: עו"ד מוחמד קדח).
דו"ח המשקף את מידת השקיפות בעבודת הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשנת 2018 (ערך: עו"ד נדאל חאיק).
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף