טל': 04-6565090
הפרויקט נועד לספק מענה למחדלי הרשויות המקומיות בטיפול בבעיות סביבה באמצעות חיזוק הוועדות לאיכות סביבה ברשויות המקומיות.

הפרויקט, בשיתוף "חיים וסביבה" ו"אזרחים למען הסביבה" נולד מתוך הצורך שנבע מחוסר היכולת של הרשויות המקומיות הערביות בישראל לספק מענה לבעיות סביבתיות ולייצר תשתיות סביבתיות ראויות. הרשויות הערביות סובלות ממגוון בעיות סביבתיות חמורות כגון זיהום אוויר, מים וקרקע, תשתית ביוב חלקית, שיעורי מיחזור נמוכים, וטיפול בלתי חוקי בפסולת, עוד יותר מברשויות היהודיות. הבעיה המתמשכת משפיעה אופן שלילי ביותר על איכות החיים, ובטווח הארוך מהווה חסם לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית בישראל. בעשור האחרון הוקצו תקציבים ממשלתיים ניכרים לטיפול בבעיה, אך השפעתם הייתה מוגבלת. מצבן התקציבי והארגוני הירוד של הרשויות המקומיות – להן תפקיד מרכזי בטיפול בבעיות סביבה, מחסור בידע ומומחיות, והיעדר מנהל תקין מקשים על הרשויות הערביות לתפקד כנדרש ולהיענות לאתגר הסביבתי.

ברשויות מקומיות שבהן ישנה ועדה מתפקדת, הוועדה עוזרת למנף תכניות ויוזמות חשובות ומבצעת מעקב אחרי תהליך הביצוע שלהן. אלא שדווקא בשלטון המקומי הערבי, היכן שהאתגרים הסביבתיים גדולים במיוחד, הפוטנציאל הגלום בוועדה לאיכות הסביבה רחוק מלהיות ממומש. מתברר שבמרבית הרשויות הערביות הוועדה כלל לא פעלה, או שפעלה בתדירות נמוכה מאד, ללא השתתפות של נציגי ציבור וללא שקיפות.

הפרויקט נועד לחזק את ועדות איכות הסביבה ברשויות הערביות ולהפוך אותן למשפיעות יותר, כך שברשויות הערביות יפעלו ועדות איכות הסביבה בתדירות הראויה, בשקיפות, במקצועיות ובשיתוף הציבור. כדי להשיג מטרה זו גיבשנו תכנית התערבות בת 24 חודשים, הכוללת עבודה רוחבית מול כל 85 הרשויות הערביות ועבודת עומק מול 20 רשויות נבחרות, והיא כללה חמישה שלבים ונדבכים: הקמה וכינוס של הוועדות, איוש, שקיפות, התמקצעות, ומעורבות ציבור והעלאת מודעות.

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף