טל': 04-6565090
יחד עם שותפותינו מעמותת "איתך מעכי" אנו פועלים לאיוש משרת היועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ולחיזוק מעמדן והעצמתן של היועצות ברשויות הערביות.

פרויקט היועצות, בשיתוף עמותת "איתך מעכי", בא על רקע המצב העגום שבו רק ב-8 רשויות מקומיות ערביות מתוך 85 רשויות מועסקות יועצות לראש הרשות לקידום מעמד האישה.

הפרוייקט נועד לקדם שוויון מגדרי בנוף הרשויות המקומיות, כאשר היועצת מהווה ליבת ומניעת השינוי החברתי וגורם מרכזי ביישום ובהבטחת זכויות נשים כזכויות אדם בכל רשות מקומית. הפרויקט מבקש להבטיח מרחב פעולה ליועצות, ולספק להן מעטפת מקצועית שתבטיח מינהל תקין, יישום החוק, ומעטפת תומכת של קהילה, ידע וכלים, למינוף התפקיד והעשייה במסגרתו.

במסגרת הפרויקט אנו פועלים למינוי יועצות לקידום מעמד האשה לפי החוק בכל הרשויות המקומיות הערביות ולפקח על יישום הוראות החוק הנוגע לאופן המינוי, לתפקיד, לסמכויות המסורות ליועצת ולתקציב העומד לרשותה. בנוסף, אנו פועלים למצב את היועצת כדמות מפתח ליישום זכויות-נשים כזכויות אדם בכל רשות מקומית, ולבנות יכולות של קהילת היועצות הערביות בישראל, כולל אתר אינטרנט ייעודי בערבית ועוד. תחומים נוספים שבהם עוסק הפרויקט הוא חיזוק הנראות הציבורית ליועצות בשלטון המקומי הערבי בישראל וקידום מדיניות ציבורית ותיקון חקיקה לחוק היועצות, כולל לובי ועבודה בכנסת.

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף