טל': 04-6565090

מקדמים מנהל תקין

ביטול חוזים ציבוריים בלתי-חוקיים
ביטול מינויי קרובים ומקורבים למשרות ציבוריות
ביטול מינויי מועמדים בלתי-כשירים למשרות ציבוריות
מניעת ניצול הקופה הציבורית לצרכים אישיים ופוליטיים
מניעת תעמולת בחירות אסורה
קידום אכיפת חוקי עזר עירוניים וגביית תשלומי חובה
פיקוח על תפקידי מפתח ושומרי סף
ביטול חוזים ציבוריים בלתי-חוקיים
ביטול מינויי קרובים ומקורבים למשרות ציבוריות
ביטול מינויי מועמדים בלתי-כשירים למשרות ציבוריות
מניעת ניצול הקופה הציבורית לצרכים אישיים ופוליטיים
מניעת תעמולת בחירות אסורה
קידום אכיפת חוקי עזר עירוניים וגביית תשלומי חובה
פיקוח על תפקידי מפתח ושומרי סף

טופס הגשת תלונה

התוכניות שלנו

העמותה מקיימת תוכניות רב תחומיות, המשלבות עשייה בפן המשפטי, הציבורי והחינוכי. במסגרת התוכניות, אך גם בנפרד מהן, עורכת העמותה מדי תקופה השתלמויות, הדרכות וערבי עיון.
הפרויקט נועד לספק מענה למחדלי הרשויות המקומיות בטיפול בבעיות סביבה באמצעות חיזוק הוועדות לאיכות סביבה ברשויות המקומיות.
כנס בהשתתפות חוקרים ואנשי ציבור לסיכום תקופה בנושאי המנהל התקין בשלטון המקומי עם מבט אל הבחירות לרשויות המקומיות ההולכות וקרבות.
יחד עם שותפותינו מעמותת "איתך מעכי" אנו פועלים לאיוש משרת היועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ולחיזוק מעמדן והעצמתן של היועצות ברשויות הערביות.
עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין שמחה להזמינכם, נבחרות ונבחרי ציבור ממחוז חיפה, ותיקים וחדשים, להשתלמות מעשית בת 3 מפגשים שבה יוקנו כלים לעבודת חברי המועצה.
10.6, 17.6, 24.6
מלון בוטניקה, בן גוריון 50 חיפה

פרסומים, מדיניות ומחקר

העמותה עמלה על הפקת מדריכים, חוברות וספרים, ועל עריכת מחקרים וגיבוש מסמכי מדיניות וניירות עמדה בתחומי הפעילות שלה – עבודת הרשויות המקומיות ונבחרי הציבור, הממשק בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, מנגנוני בקרה ופיקוח על עבודת הרשויות ועוד.
מדריך קצר בשיתוף "פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה" המפשט תחומים שונים בדיני הבחירות והתעמולה במטרה להקל על המועמדים, המועמדות, הבוחרים והבוחרות ולסייע להם בפעילותם...
תמונת מצב, אתגרים והצעות לשינוי על רקע תכנית החומש 550 – מסמך הסוקר את האתגרים המרכזיים עמן מתמודדות הרשויות המקומיות, עיקר הכשלים בעבודתן כפי שאלה...
נייר העמדה מתייחס להצעה להפקיע מאחריות השלטון המקומי מכרזים כמענה אפשרי לפשיעה בחברה הערבית ולקשיים שהיא מעוררת, ומציג מספר דרכי התמודדות חלופיות אפקטיביות יותר (ערך:...
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף