טל': 04-6565090
לאחר הבחירות, קיימנו כנס מיוחד לנבחרי הציבור ברשויות הערביות אשר עסק בזכויותיהם וחובותיהם וסיפק היכרות עם המנגנונים המשפטיים הרלוונטיים לעבודתם הציבורית במועצה.
20240504
מלון גולדן קראון, נצרת

אחרי שאבק הבחירות שקע, קידמנו בברכה את הצטרפותם של חברות וחברי המועצה הנכנסים לחיים הציבוריים בכנס מיוחד, אשר עסק בזכויות חברי המועצה וחובותיהם וסיפק היכרות עם המנגנונים המשפטיים הרלוונטיים לנבחרי הציבור. הכנס כלל הרצאות ופאנלים שונים בנושאים הקשורים לשלטון המקומי ולעבודה הציבורית במועצה.

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף