טל': 04-6565090

בעקבות עתירה שהגשנו: ישיבת מועצה העיר בעפולה התבטלה

ישיבת המועצה זומנה ליום ד' בשבוע, בעוד שהיום שנקבע לקיום הישיבות הוא יום ד'. בית המשפט קבע שנפל פגם בזימון וביטל את הישיבה.
תאריך פרסום:

לפני כמעט שנתיים הפעילה מועצת העיר בעפולה את אחד מסעיפי החוק שמסדיר את פעילותה והחליטה להתכנס רק בימי שלישי בשבוע. משום מה, קצת יותר מחודש לפני הבחירות, החליט ראש העירייה אבי אלקבץ לכנס את המועצה לישיבה שלא מן המניין ולאשר תקציבים שנאמדים בעשרות מיליוני שקלים דווקא ביום רביעי בשבוע, יום שבו חברי מועצה מהאופוזיציה לא יכולים להגיע לישיבה.

לאחר שהעירייה סרבה לשנות את מועד הישיבה עתרנו ביחד עם חבר המועצה לירז וזאן לבית המשפט, ולאחר דיון דחוף הורה בית המשפט על ביטול הישיבה, והיא תתקיים הפעם במועד שנקבע לכך מראש.

עו"ד מוחמד קדח, חבר הצוות המשפטי בעמותה: "קביעת ישיבה דווקא במועד שבו חברי האופוזיציה לא יכולים להשתתף בה ממחישה את החשיבות בהקפדה על כינוס הישיבה במועד קבוע. הדבר בולט במיוחד בישיבה כמו זו, שמכונסת רגע לפני בחירות ושהמועצה נדרשת לאשר בה תקציבים בהיקף ניכר".

צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקיפדיה

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף