טל': 04-6565090

מה עושים עם התעמולה האסורה?

בעקבות עתירות שהגשנו בתקופה האחרונה, הסירו מועמדים רבים ברשויות המקומיות השונות שורה של פרסומים שצולמו ונערכו במתקני הרשות המקומית
תאריך פרסום:

הבחירות לרשויות המקומיות בפתח והתעמולה בשיאה. רגע לפני הבחירות, המועמדים יעשו כמעט הכל כדי לזכות בקולות התושבים, אלא שהחוק לא מתיר להם לעשות "הכל".

"חוק דרכי תעמולה" אוסר על שימוש בקופה הציבורית לצרכי תעמולת בחירות. ברוב המקרים אסור למועמדים להשתמש במבנים של הרשות המקומית או בלשכת ראש הרשות לקיום כנסים או לצילום סרטוני בחירות, להיעזר בשירותי עובדי הרשות המקומית, או לקדם את עצמם במנשרים, בפוסטים ובאמצעים אחרים במימון הרשות המקומית.

החוק אוסר על עובדי ציבור, ובפרט על עובדי הרשות המקומית, להשתתף בתעמולת בחירות. במקרה הזה אין חשיבות לשאלה מי יזם את התעמולה והאם מדובר ב"שימוש" שעושה המועמד בעובד או בהבעת דעה עצמאית של העובד – עובד הציבור מחויב בשמירה על נייטרליות ואסור לו להזדהות פוליטית בפומבי.

בעקבות עתירות שהגשנו בתקופה האחרונה, הסירו מועמדים ברשויות המקומיות השונות שורה של פרסומים שצולמו ונערכו במתקני הרשות המקומית. עובדים רבים, ובהם עובדים בכירים נדרשו להסיר בעקבות עתירות שהגשנו פרסומי תמיכה במועמדים. מספר רשויות מקומיות נאלצו להסיר שלטי תעמולה שמומנו מכספי ציבור ונתלו לא פחות ולא יותר – על מבנה העירייה.

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף